Tiny 城市 98 合金車仔 - 明日戰記裝甲車

ATC65417
電影車系列 微影 微影城市
非會員
HKD 149.00
數量     
 
加入購物車 直接結帳 + 加入願望購物表
貨品詳細資料
電影中經常會出現B-16區裝甲車,到底有咩功用呢?😳其實裝甲車主要係陸戰部隊執行任務所使用,#車頂前方 架設咗機關槍,#車頂中間 負責雷達接收及發放訊息,#車頂後方 更安裝咗Drone(飛行探測器),方便進行探索任務。而 #車頂周邊 更備有小型追蹤導彈,可以鎖定目標進行投射及轟炸!😱
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
品牌: Tiny
比例: 1/72
型號: 明日戰記裝甲車
特點:
- 可動
- 附送戰士人像
- 明日戰記官方授權
圖片只供參考
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
想知更多有關新預訂/新貨資訊, 立即追蹤「TINY」FaceBook 及 Instagram
• FaceBook: Tiny 微影 香港玩具及模型品牌 (@tinyhk)
• Instagram: hktiny
• YouTube: Tiny 微影 Official