Tiny 城市 35 合金車仔 - 九巴 丹尼士巨龍12米 「彌敦道熱點任穿梭」(6)

KMB2021051
非會員
HKD 89.00
數量     
放進購物車 直接結帳 + 加入願望購物表
貨品詳細資料
同樣係三門巨龍巴士,亦同樣係「彌敦道熱點任穿梭」廣告,#咁同前年誠品預購果架有咩分別 ?除咗路線由9號變成6號之外,上次車頭係 #細牌箱;今次就轉成 #大牌箱; 車身近車尾拉花唔同咗;車尾太平窗大咗;車尾引擎蓋由圓邊變成方邊;上車門旁邊更跟據真車加番KMB Logo☺️ 你哋又發現到嘛?👀 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
品牌: Tiny
比例: 1/110
材質: 合金
型號: 九巴 丹尼士巨龍12米 「彌敦道熱點任穿梭」(6)
特點:
- 可動
- 九巴官方授權
- 車身印九巴仔拉花
路線: 6 尖沙咀碼頭
車牌: DK 3482
圖片只供參考
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
想知更多有關新預訂/新貨資訊, 立即追蹤「TINY」FaceBook 及 Instagram
• FaceBook: Tiny 微影 香港玩具及模型品牌 (@tinyhk)
• Instagram: hktiny
• YouTube: Tiny 微影 Official